ใบอนุญาติเว็บพนัน

 

ประเภทการ
ดำเนินการ
ค่า
ธรรมเนียม
ต่ำสุดสูงสุด
ธนาคารโอนเงิน
โอนผ่านธนาคาร ทันที ยกเว้น** 100 1,000,000
INTERNET BANKING
ธนาคารออนไลน์ ทันที ยกเว้น** 100 1,000,000
INTERNETBANKING
OFFICIAL BANK
Official Banking ทันที ยกเว้น** 100 1,000,000

QR Code ทันที ยกเว้น** 100 500,000